1984 grundades bolaget av Karl Gustafsson, först som ett åkeri med inriktning trävarutransporter, senare samma år börjades det med grossist-handel av sågade och hyvlade trävaror, som än idag är kärnverksamheten.
1990 startades tillsammans med några kompanjoner fastighetsbolaget Frykforsens Förvaltnings AB, som 1991 nyproducerade 36 stycken hyreslägenheter i Kil.
1996 startades dotterbolaget Autowåx Bil AB som vid uppstarten tecknade avtal med BMW Group Sverige om försäljningsagentur för Värmland.
1999 togs den befintliga BMW verkstaden i Karlstad över i vår ägo.
2010 flyttade Frykens Trä in i nya fräscha lokaler i samma fastighet som Autowåx.