Vi säljer 70- 80.000 kubikmeter sågade och hyvlade trävaror per år. Vi är idag 5 anställda. Den huvudsakliga marknaden är Sverige och Norge, men vi säljer även en hel del på export till bl.a. Spanien och Holland.
Vår ambition är inte att öka kvantiteten, utan hela tiden se över kvalitén på affärerna så att kunderna och personalen trivs.
En av våra styrkor är att vi har ett stort lager av bl.a. hyvlade varor, vilket gör att vi kan vara konkurrenskraftiga med snabba leveranser.
Vi har även åkeriverksamhet i företaget som består av tre stycken långtradare ett Sverige ekipage och två anpassade för Norge.

 

PEFC Certifiering

Frykens Trävaru AB är certifierat enligt PEFC, det internationella för certifiering av ett uthålligt skogsbruk och dess produkter. Detta betyder att vi inte accepterar virke som kommer från följande källor:

 • Olaglig avverkning eller handel med olagligt virke
 • Brott mot traditionella eller mänskliga rättligheter
 • Förstörelse av höga bevarandevärden i samband med skogsbruk
 • Betydande omvandling av skogar till plantager eller icke skogligt bruk
 • Introduktion av genetiskt modifierade organismer i skogsbruk
 • Brott mot ILO:s kärnkonventioner

Arbetsmiljöpolicy

 • Vi garanterar arbetares föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandling
 • Vi förbjuder all användning av tvångsarbete inom organisationen
 • Vi garanterar minimiålder vid anställning
 • Vi garanterar jämlika anställningar när det gäller rekrytering, befodran, arbetsförmedling och avsked.
 • Vi garanterar yrkesmässig hälsa och säkerhet


Frykens Trävaru AB ställer ovanstående krav på våra leverantörer och vår personal utbildas och följer rutiner i syfte att kraven ska tillgodoses för köp av PEFC .

Klicka på länken nedan för att läsa senaste revisionrapporten i pdf-format

Certifikat PEFC