Certifikat

PEFC Certifiering

Frykens Trävaru AB är certifierat enligt PEFC, det internationella för certifiering av ett uthålligt skogsbruk och dess produkter. Detta betyder att vi inte accepterar virke som kommer från följande källor:

  • Olaglig avverkning eller handel med olagligt virke
  • Brott mot traditionella eller mänskliga rättligheter
  • Förstörelse av höga bevarandevärden i samband med skogsbruk
  • Betydande omvandling av skogar till plantager eller icke skogligt bruk
  • Introduktion av genetiskt modifierade organismer i skogsbruk
  • Brott mot ILO:s kärnkonventioner


Arbetsmiljöpolicy

  • Vi garanterar arbetares föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandling
  • Vi förbjuder all användning av tvångsarbete inom organisationen
  • Vi garanterar minimiålder vid anställningVi garanterar jämlika anställningar när det gäller rekrytering, befodran, arbetsförmedling och avsked.
  • Vi garanterar yrkesmässig hälsa och säkerhet


Frykens Trävaru AB ställer ovanstående krav på våra leverantörer och vår personal utbildas och följer rutiner i syfte att kraven ska tillgodoses för köp av PEFC .

Klicka på länken nedan för att läsa senaste revisionrapporten i pdf-format

Certifikat PEFC

Frykens Trävaru AB, Säterivägen 24, 653 41 Karlstad  |  Tel 054 22 12 80  |  info@frykenstra.se